úvodní stránka | tisknout stránky | mapa stránek

Jste zde: Úvodní stránka >  Úřední deska - Archiv

Úřední deska - Archiv

Zobrazeno od Zobrazeno do Název
9. 11. 201830. 11. 2021Rozpočtový výhled 2020 - 2021 - Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko [PDF, 329.8 KB]
15. 3. 201815. 3. 2021Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělovýchovná jednota Maletín [PDF, 987.89 KB]
12. 12. 201728. 2. 2021Střednědobý výhled rozpočtu obce Maletín na roky 2019 - 2021 [PDF, 68.78 KB]
29. 4. 201930. 4. 2020Závěrečný účet obce Maletín za rok 2018 [ZIP, 14.25 MB]
4. 4. 201929. 2. 2020Rozpočtové opatření č. 01-2019 [PDF, 266.29 KB]
28. 2. 201928. 2. 2020Schválený rozpočet roku 2019 obce Maletín [PDF, 273.97 KB]
11. 4. 201931. 12. 2019Informační semináře k dotačnímu programu KOTLÍKOVÉ DOTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI III. [PDF, 716.42 KB]
9. 11. 201831. 12. 2019Srovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 s rozpočtem roku 2018 - Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko [PDF, 222.94 KB]
15. 10. 201815. 10. 2019Propagace Olomouckého kraje - vybavení JSDH Maletín - rok 2018 [PDF, 40.29 KB]
29. 4. 201914. 9. 2019Letní soutěž Projeď Mohelickom na kole.... [ZIP, 1.44 MB]
29. 4. 201930. 6. 2019Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. [PDF, 50.85 KB]
3. 1. 201930. 6. 2019Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci: [PDF, 440.79 KB]
20. 5. 201915. 6. 2019DEN MIKROREGIONU ÚSOV 15. ČERVNA 2019 [PDF, 353.37 KB]
9. 5. 20199. 6. 2019Výsledky projednání zastupitelstva z 11. řádného zasedání ZO Maletín ze dne 25. 2. 2019 [PDF, 44.79 KB]
2. 7. 20182. 6. 2019Propagace příspěvku Nadace ČEZ [PDF, 96.08 KB]
24. 4. 201931. 5. 2019Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019 [PDF, 80.07 KB]
15. 5. 201931. 5. 2019Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - bobr evropský [PDF, 212.76 KB]
14. 5. 201930. 5. 2019Záměr pronájmu - parcela č. 761/2 - část k.ú. Javoří u Maletín [PDF, 451.87 KB]
30. 4. 201929. 5. 2019Závěrečný účet mikroegionu Mohelnicko za rok 2018 [ZIP, 1.19 MB]
29. 4. 201925. 5. 2019Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu [PDF, 49.94 KB]
17. 4. 201924. 5. 2019Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu Maletín [ZIP, 28.92 MB]
12. 4. 201924. 5. 2019Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - volby do Evropského parlamentu 2019 [PDF, 66.61 KB]
25. 3. 201924. 5. 2019Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a poskytnutí informace o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do Evropského parlamentu 2019 [PDF, 67.48 KB]
25. 3. 201924. 5. 2019Informace pro voliče - volby do Evropského parlamentu 2019 [PDF, 706.8 KB]
20. 3. 201924. 4. 2019Účetní výkazy - Základní škola a Mateřská škola Maletín, příspěvková organizace - rok 2018 [ZIP, 1.37 MB]
26. 3. 201914. 4. 2019Občané jiného členského státu EU - hlasování na území ČR [ZIP, 175.93 KB]
19. 2. 201831. 3. 2019Schválený rozpočet obce Maletín na rok 2018 [ZIP, 6.9 MB]
28. 2. 201931. 3. 2019Výsledky projednání zastupitelstva z 10. řádného zasedání ZO Maletín ze dne 25. 2. 2019 [PDF, 41 KB]
18. 12. 201818. 3. 2019Informace - hospodaření dle Pravidel rozpočtového provizoria - začátek roku 2019 [PDF, 790.19 KB]
6. 3. 20186. 3. 2019Obecné informace o výsledku kontrol za rok 2018 - prostředky poskytnuté z rozpočtu obce Maletín [PDF, 97.03 KB]
28. 1. 201928. 2. 2019Výroční zpráva o poskytnutných informacích za rok 2018 podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění [PDF, 55.6 KB]
12. 2. 201928. 2. 2019Výsledky projednání zastupitelstva z 9. řádného zasedání ZO Maletín ze dne 28. 1. 2019 [PDF, 34.86 KB]
23. 1. 20198. 2. 2019Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu - Kavoplyn s. r. o. Postřelmov [ZIP, 2.17 MB]
17. 12. 201817. 1. 2019Pravidla pro prodej pozemků v majetku Obce Maletín pro účel výstavby rodinných domů - platná od 1. 1. 2019 [PDF, 1.64 MB]
19. 12. 201810. 1. 2019Maletínský zpravodaj číslo 6, ročník 24, prosinec 2018 [PDF, 7.07 MB]
15. 7. 201831. 12. 2018Realizace projektu "Zkvalitnění výuky v ZŠ Maletín" [PDF, 85.64 KB]
29. 11. 201831. 12. 2018Územní plán obce Maletín - úplné znění po změně č. 1 [ZIP, 22.59 MB]
13. 4. 201831. 12. 2018Propagace projektu "Zlepšení rekreační funkce lesa Maletín" " [PDF, 74.57 KB]
20. 12. 201731. 12. 2018Rozpočet na rok 2018 - Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko [PDF, 343.99 KB]
12. 11. 201831. 12. 2018Oznámení Lesního družstva Háj Maletín - objednávky dřeva [PDF, 339.15 KB]
2. 1. 201830. 12. 2018Podpora projektu "Akumulace vody pro hřiště Maletín" [PDF, 35.47 KB]
21. 12. 201521. 12. 2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci na realizaci projektu [PDF, 1.59 MB]
20. 11. 201820. 12. 2018Maletínský zpravodaj číslo 5, ročník 24, listopad 2018 [PDF, 6.67 MB]
28. 11. 201814. 12. 2018Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [ZIP, 14.09 MB]
9. 11. 201828. 11. 2018Návrh rozpočtu na rok 2019 - Mikroregion Mohelnicko [PDF, 311.07 KB]
4. 10. 201831. 10. 2018Pravidla pro prodej pozemků v majetku Obce Maletín pro účel výstavby rodinných domů - platná od 17. 9. 2018 [PDF, 70.19 KB]
11. 10. 201711. 10. 2018Propagace akce "Novostavba hasičské zbrojnice JSDH Maletín" [PDF, 41.01 KB]
24. 9. 201810. 10. 2018Maletínský zpravodaj číslo 4, ročník 24, září 2018 [PDF, 4.78 MB]
14. 9. 201730. 9. 2018Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [PDF, 53.81 KB]
13. 8. 201821. 9. 2018Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2a na udržitelný rozvoj území [PDF, 129.72 KB]
28. 8. 201731. 8. 2018Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [PDF, 96.91 KB]
28. 5. 201828. 8. 2018Informace ke zpracování osobních údajů [PDF, 43.36 KB]
2. 7. 201831. 7. 2018Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [PDF, 51.85 KB]
17. 7. 201731. 7. 2018Odpověď dle zákona č. 106/81999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [PDF, 100.02 KB]
7. 6. 201828. 7. 2018Veřejná vyhláška k návrhu Změny č. 2 územního plánu Maletín [PDF, 479.05 KB]
7. 6. 201828. 7. 2018Dokumentace ke změně č. 2 ÚP Maletín [ZIP, 43.19 MB]
27. 6. 201827. 7. 2018Závěrečný účet obce Maletín za rok 2017 [ZIP, 17.19 MB]
26. 6. 201730. 6. 2018Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [PDF, 56.09 KB]
25. 5. 201825. 6. 2018Kontaktní údaje pověřence - obec Maletín [PDF, 96.36 KB]
18. 4. 20184. 5. 2018Závěrečný účeto Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko za rok 2017 [ZIP, 3.35 MB]
28. 3. 201731. 3. 2018Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [PDF, 58.55 KB]
14. 2. 201814. 3. 2018Obecné informace o výsledku kontrol za rok 2017 - prostředky poskytnuté z rozpočtu obce Maletín [PDF, 96.42 KB]
23. 2. 201728. 2. 2018Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [PDF, 45.5 KB]
6. 2. 201828. 2. 2018Výroční zpráva o poskytnutných informacích za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění [PDF, 55.58 KB]
21. 8. 201731. 12. 2017Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu [PDF, 468.07 KB]
21. 11. 201731. 12. 2017Přehled cen pro prodej pozemků obce Maletín od 1. 1. 2018 [PDF, 52.37 KB]
22. 11. 201712. 12. 2017Návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Maletín na roky 2019 - 2020 [PDF, 50.78 KB]
4. 10. 201712. 11. 2017Veřejná vyhláška návrhu zadání Změny č. 2 územního plánu Maletín [ZIP, 366.84 KB]
21. 3. 20166. 4. 2016Obecné informace o výsledku kontrol za rok 2015 - prostředky poskytnuté z rozpočtu obce Maletín [PDF, 100.66 KB]
5. 8. 201531. 12. 2015Pravidla postupu při převodu nemovitého majetku ve vlastnictví obce Maletín [PDF, 1.23 MB]
19. 11. 201531. 12. 2015Maletínský zpravodaj číslo 6, ročník 21, listopad 2015 [PDF, 410.71 KB]
29. 9. 201531. 12. 2015Maletínský zpravodaj, číslo 5, ročník 21, září 2015 [PDF, 786.4 KB]
4. 5. 201530. 6. 2015Maletínský zpravodaj číslo 3, ročník 21, duben 2015 [PDF, 492.21 KB]
4. 3. 20154. 4. 2015Maletínský zpravodaj číslo 2, ročník 21, únor 2015 [PDF, 459.14 KB]
11. 12. 201231. 12. 2012Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - místní poplatek o komunálním odpadu [PDF, 137.84 KB]
26. 4. 201031. 12. 2011Závěrečný účet obce z. 2009
21. 10. 201031. 12. 2011Závěrečná zpráva Víceúčelový areál II. etapa - POV 2010 Olomoucký kraj
6. 9. 201031. 12. 2011Obecně závazná vyhlášky č. 1/2010 o zákazu konzumace alkohol. nápojů na veřej. prostranstvích [PDF, 78.35 KB]
9. 10. 20099. 11. 2009Nabídka PF ČR k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7
 

Kontakty 

Obec Maletín
Maletín 21
78901 Zábřeh

tel: 583 448 122
email: ou-maletin@iol.cz


další kontakty    větší a podrobnější mapa

Napište nám 

Uvítáme Vaše připomínky k obsahu stránek.,


Anketa 

 

© Obec Maletín   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz   |   Počet návštěv (od 26.7.2011):